FLEXIBLA
LÖSNINGAR
ENLIGT DINA
ÖNSKEMÅL

Våra kontor

Kontorshotellet är beläget i en modern kontorsfastighet i Västerås-stadsdelen Tunby. Omgivningen är rofylld utan störande trafik. Närmaste grannar är ett tryckeri, en scoutlokal och en gammal bondgård.

Varför kontorshotell?

Tryggt
  • Inga uppstartskostnader
  • Inga långa hyreskontrakt
  • En låg, fast månadsavgift eliminerar risken för oförutsedda utgifter avseende underhåll och service
  • Flexibel kontorsyta. Verksamheten kan växa genom att hyra fler kontorsrum. Slipp de kostnader och besvär som en flytt innebär
Bekvämt
  • Nyckelfärdigt kontor
  • Inflyttning med kort varsel
  • Valfrihet att hyra möblerat eller att möblera själv
  • Tillgång till gemensamma utrymmen och utrustning

Trendigt
Att allt fler företagare upptäckt fördelarna med kontorshotell har medfört att kontorshotell är den snabbast växande nischen på den europeiska fastighetsmarknaden.